‘ह्याप्पी डेज’को पोस्टर सार्वजनिक
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस १९