कता हरायो ‘दुई रुपैयाँ’ नोट?
समुन्द्र राज घिमिरे काठमाडौं, भदौ ३१