घरजमपछि हिरोइन, हिरोइनपछि निर्देशक
समुन्द्र राज घिमिरे काठमाडौं, भदौ १७