टिजरमा यस्तो देखियो 'भोर'
सेतोपाटी काठमाडौं, फागुन २५