हाब्रेलाई चितुवाको पत्र सुनाउँदै दिलुको सारंगी
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ९