चीनमा सग्लै भेटियो दुई हजार ५०० वर्ष पुरानो अन्डा
एजेन्सी नानजिङ, चैत १२