जापानी राजदूतद्वारा २० लाख रुपैयाँ बराबरका खेलकुद सामग्री वितरण
काठमाडौँ, असार २९