इस्प्यान्योलविरुद्ध रोहित १२ मिनेट मैदानमा
काठमाडौं, साउन ४ (सेतोपाटी)