सहाब आलमको दोस्रो विकेट
काठमाडौं, साउन ९ (सेतोपाटी)