इन्जमामको एक करोड पुरस्कार विवादमा
कराची, असार २३ (एजेन्सी)