'छोरी विदा गरेको थिएँ, देवी भित्र्याउँदैछु’
शान्ति तामाङ काठमाडौं, असोज ११