इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न हतार नगर्नुहोस्!
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ १५