विष्णुमती सफाइ अभियान १५० हप्तामा
काठमाडौँ, साउन ७