चीनसँग सडक सञ्जालले जोडियो ओलाङचुंगोला
ताप्लेजुङ, साउन ७