पहिरोको कारण अवरुद्ध जलबिरे सडक सञ्चालनमा
चितवन,  साउन ७