पर्याप्त सम्पत्ति भएर पनि मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन गर्न खर्च अपर्याप्त
ललितपुर, साउन ५