स्कुले नानीहरुका लागि गज्जबको साइकल बस
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन ३