रंगेलीमा नियम उल्ङ्घन गरेकेा सवारी साधनबाट मात्र ७ लाख राजस्व
रबिन्द्र बराल,माेरङ श्रावण १ गते