शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका लागि जग्गादान
दमक, असार ३१