पर्यटन, ऊर्जा, सडक सञ्जाल विस्तार प्राथमिकतामा
पोखरा, असार ३१