१० हजार क्षमताको कारागारमा २० हजार
तुलसीपुर (दाङ), ३० असार ।