इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रमा आगलागी, करिब सात करोड रुपैयाँको क्षति
इटहरी, असार ३०