अन्तरजातीय विवाह गर्ने सात जोडी सम्मानित
खोटाङ, असार ३०