भक्तपुरका अधिकांश पेट्रोल पम्प असुरक्षित
लक्ष्मी गारु भक्तपुर, असार २९