पाँचसय परिवारको घरखर्च निगुरोको भरमा
 गोपालप्रसाद पोखरेल पथरी (मोरङ), असार २९