विपद् व्यवस्थापनका लागि सुर्खेतमा मौसमी राडार
काठमाडौँ, असार २९