रानीबारी काण्डको त्रासदीलाई पछि छोडेर अघि बढेकी आज्ञाश्री
शोभा शर्मा  काठमाडौँ