कर्णाली विकास योजनाको प्राथमिकतामा सडक
जुम्ला, असार २८