संरक्षणको अभावमा 'गोल्डेन गेट' कुरुप बन्दै
लक्ष्मी गारु भक्तपुर, असार २८