दाङ अपहरण र हत्यामा बित्थामै परे रणबहादुर
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, असार २८