पोखराको रुपा गाउँपालिकाको बजेट २७ करोड
पोखरा, असार २८