सुरक्षा नअपनाई खोलामा खोज्न जाँदा प्रहरीकै मृत्यु
अर्जुन गिरी पोखरा, असार २८