बगाएको जिप भेटियो, मान्छे भेटिएनन्
पाल्पा, असार २७