जुफाल विमानस्थल कालोपत्र गर्ने काम सुरु
दुनै (डोल्पा), असार २७