ब्यापारी श्रेष्ठको अपहरण गरी हत्या गर्ने मुख्य योजनाकार काठमाडौंबाट पक्राउ
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, असार २७