नवलपरासीमा छ सामुदायिक नमूना विद्यालय छनोट
नवलपरासी, असार २७