म्यादीबाट कमाएको पैसा दान दिएर भारत पढ्न उडे पुजन
भानुभक्त काठमाडौं, असार २७