जहाँ हिँडेको पाइला पाइलाको पैशा तिर्छन् स्थानीय
जाजरकोट, असार २७