पन्ध्र वर्षीय बालिका तीन दिनदेखि बेपत्ता
दुनै (डोल्पा), असार २६