होमस्टे सञ्चालनमा नआउँदा पर्यटक घटे
भीमेश्वर (दोलखा), असार २६