डोल्पामै थन्किए कक्षा ११ का उत्तरपुस्तिका
दुुनै (डोल्पा), असार २६