चोरीशिकार नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन
चितवन, असार २६