खोलाले जिप बगाउँदा चारजना बेपत्ता
रामपुर (पाल्प),असार २६