ड्रोनको प्रयोग गरी गोहीको गणना
गुलरिया (बर्दिया),असार २५