सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रबाटै अप्रशोधित पानी वितरण
काठमाडौँ, असार २१