यस्तो पनि काठमाडौं!
नारायण महर्जन काठमाडौं, असार २२