दाङका व्यापारी श्रेष्ठ अपहरण र हत्या गर्ने नेपाली सेनाका पूर्व हवल्दार
नारायण खड्का दाङ, असार १८