ड्यिुटीमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकले गरे आत्महत्या
लहान, असार १७