सरकारी राजश्वबाट आफ्नै खल्ती भर्ने यातायातका पाँच कर्मचारी निलम्बनमा
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, वैशाख ६