मानिसको दिमाग शक्तिशाली भएर पनि किन यति सतही?
इकोनोमिस्ट चैत ३१